English

Værker 3

Gennem et slags dobbelte blik, en slags transformation hvor f.eks. en menneskelig adfærd jeg er optaget af, bliver formidlet gennem naturen.