English

Værker 2

Men inspirationen kilden er uændret; Den springer ofte ud af hverdagens påvirkninger og undren, og mit fortæller gen kommer til udtryk gennem værket, hvor spøg og alvor går hånd i hånd.