English

Værker

Jeg har en analytisk og tværfaglig tilgang til materiale, teori og metoder og elsker at arbejde i et krydsfelt af ”miks stil arter”. Mine værker er gennem årende gået fra mere ”traditionelle” materiale valg til brugen af for hånden værende materialer, påvirket at den udvikling som også foregår rundt om i verdensbilledet, og værkerne er blevet mere farvestrålende.