English

The past in the present

Placeringen kunne være ”St. Økssø” eller  ”Den Jyske have” eller andet sted.