English

Kunsthold for elever på Randers Sprogskole

Et samarbejde mellem Randers Kunstmuseum, Randers sprogskole og Pia Græsbøll Ottesen som projektansvarlig. To kunsthold med workshops, blev brugt som hjælp til integrering og forståelse af dansk kultur.