English

Et kunsthold med muligheder gennem Randers ungdomsskole

'Et kunst hold med muligheder' under Randers Ungdamsskole (2010-2011)  Med udgangspunkt i den enkelte elevs kunnen og ønsker, blev der arbejdet selvstændigt med egne værker. Der blev også rum til tværfagligt samarbejde og ved brug af utraditionel indlæring blev der opfordret til kritisk tæmkning og skabelse af nye ideer, diskussioner og produkter. Der blev skabt rum for personlig udvikling.