English

Hus-kunstnerens atelier på Hadsundvejens skole

Hvordan oplever børn i alderen 4-12år. det at vokse op i Randers midtby, og hvordan kan de sætte deres spor i Bybilledet? Hvad optager og sanser børnene i bylivet, hvordan giver det mening for dem, og hvordan kan de understøttes i at udtrykke børnelivet, deres egen fortælling, forme den i en kreativ proces og sætte børnespor i bybilledet i Randers midtby?

Processen løber i skole efteråret 2014/15 med Statens kunstfonds støtte i form af huskunstnerordningen.

http://www.folkeskolen.dk/551093/en-billedhugger-er-flyttet-ind-paa-randers-skole

Følg projeket på  

http://kunstspor.blogspot.dk