English

Children's play

Placeringen er i gadekæret i St. Brøndum. At fange legen i et gadekær.